Algemene voorwaarden

 • De cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico, de hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies.
 • Ontlasting van de hond dient altijd opgeruimd te worden, zorg dus voor voldoende opruimzakjes.
 • De hond draagt een halsband of borsttuig met een lijn van ongeveer 1,8 meter. Slipkettingen, prikkettingen, elektronische banden en uitrollijnen zijn niet toegestaan.
 • Lesgeld dient altijd voor aanvang van de cursus betaald te worden, is dit niet het geval dan wordt toegang tot de cursus geweigerd.
 • De cursisten dienen 5 minuten voor de les aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering dient de cursist dit mondeling, via mail of telefonisch uiterlijk 24 uur van te voren te laten weten. In overleg kan de les ingehaald worden op een ander moment, dit kan maximaal 1 keer per cursus.
 • De honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij de instructeur anders instrueert.
 • Alle honden dienen volledig en tijdig geënt te zijn. Voor aanvang van de 1ste les worden de vaccinatie boekjes gecontroleerd.
 • Als de hond loops of ziek is dient de cursist voor aanvang van de les telefonisch of via mail de instructeur op de hoogt te stellen, de hond kan dan niet meedoen met de les, de gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.
 • Stopt de cursist voortijdig met de cursus dan word er geen geld teruggestort.
 • De lessen kunnen bijvoorbeeld door slecht weer afgelast worden, afgelaste lessen zullen altijd gecompenseerd worden door inhaal lessen of een andere passende compensatie. 

Voorwaarden m.b.t. corona. Aangepast 9-12-2021

 • Wij houden ons aan de regels die de overheid ons oplegt, dit kan ervoor zorgen dat we onze lessen aan moeten passen.
 • Bij een aanpassing aan de groepsgrootte kunnen wij ervoor kiezen om de groep op te delen in kleinere groepen. De lestijden worden hierop ook aangepast. We hebben bijvoorbeeld een half uur lesgegeven aan 3 cursisten i.p.v. een uur aan 6 cursisten. 

 • Als wij door de maatregelen van de overheid geen les mogen geven dan worden de lessen gecompenseerd zodra dit weer mogelijk is. Eventueel zijn de lessen in te ruilen voor online lessen.